Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CHI TIẾT TIN

Chi bộ khối phố Tiên bình phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo

Chi bộ khối phố Tiên bình phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” ([1]). Thấm nhuần quan điểm của Bác, xác định vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ, trong những năm qua, Chi bộ khối phố Tiên Bình đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là vai trò hạt nhân lãnh đạo, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Chi bộ khối phố Tiên Bình trực thuộc Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ được thành lập vào năm 2008 với 07 đảng viên, qua quá trình phát triển đến nay Chi bộ có 36 đảng viên, phần lớn đảng viên là cán bộ đảng viên hưu trí (32 đồng chí). Chi bộ khối phố Tiên Bình là 1 trong 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khối phố[2].

Xác định được vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong những năm qua, Chi bộ khối phố Tiên Bình đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao, quy tụ được đảng viên, tập hợp được nhân dân, lãnh đạo khối phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng để đưa ý Đảng đến nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; giám sát mọi hoạt động ở khối phố; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện tập thể, vượt cấp hoặc lợi dụng dân chủ để làm mất ổn định chính trị ở địa bàn khối phố. Lãnh đạo nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tự chủ, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là phát triển kinh doanh dịch vụ, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm. Số hộ khá và giàu tăng lên, đến nay đạt 94,52% (207/219 hộ), hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 5,48% (12/219 hộ).

Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, hưởng ứng tốt các hội thi, hội thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước, quê hương thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; chỉ đạo khối phố thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, “Ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu hiếu thảo”; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tình làng nghĩa xóm; tích cực bảo vệ môi trường, vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo đường thông, hè thoáng, đi lại thuận tiện và đến nay 100% đường ngõ xóm đã được bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp... góp phần xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Để triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động ở khối phố, Chi bộ đặc biệt chú trọng xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội ở khối phố đi vào hoạt động nền nếp và có hiệu quả. Đặc biệt Chi hội Cựu chiến binh khối phố đã thực hiện tốt phong trào “góp vốn quay vòng” giúp hội viên có vốn kinh doanh, ổn định đời sống, nhiều năm liền là chi hội dẫn đầu phong trào thi đua được Hội Cựu chiến binh huyện khen thưởng. Tổ Dân phố kịp thời củng cố và tập hợp được những người có uy tín trong cộng đồng nên rất gần dân, sâu sát với dân, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình văn hóa, khối phố văn hóa.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Thông tri 05-TTr/HU, ngày 27-4-2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khối phố gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, ý thức trách nhiệm của cấp ủy và toàn thể đảng viên được nâng lên, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Chi bộ đã xây dựng và lãnh đạo thực hiện đúng Quy chế hoạt động đã đề ra, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên và phân công rõ nhiệm vụ cho đảng viên. Hằng tháng, chi ủy và chi bộ khối phố duy trì sinh hoạt đúng Điều lệ Đảng, đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 80% - 90%; nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới và thực sự có hiệu quả, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt Đảng. Ngoài ra, chi bộ còn tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề góp phần làm cho nội dung sinh hoạt phong phú, hấp dẫn hơn. Chi bộ khối phố Tiên Bình đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, tuyên truyền và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó chi ủy nắm vững tư tưởng, chính trị đối với đảng viên; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của chi bộ, của mỗi đảng viên, của cán bộ khối phố, các đoàn thể và nhân dân.

 Chi bộ lãnh đạo tốt việc tiến hành khảo sát, phân loại hộ, nhóm hộ (theo các tiêu chí: hộ, nhóm hộ làm kinh tế giỏi hoặc chưa giỏi; ý thức chấp hành chủ trương, pháp luật; có vấn đề an ninh, chính trị phức tạp...). Trên cơ sở đó, và căn cứ vào năng lực, uy tín của đảng viên, chi ủy, chi bộ phân công đảng viên lãnh đạo, phụ trách. Hầu hết các đảng viên đều nêu cao trách nhiệm của người đảng viên trước nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU, ngày 16-4-2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã cụ thể hóa và lãnh đạo đạt được nhiều kết quả tích cực, giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đặc biệt, chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Đề án 01-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay các chức danh ở khối phố như: Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội Cựu Chiến binh, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng các Tổ dân phố đều là đảng viên.

Từ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hằng năm chi bộ được Đảng ủy thị trấn Tiên Kỳ đánh giá phân loại chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu và chất lượng đảng viên hằng năm luôn đạt trên 90% trở lên là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, làm cho chi bộ thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục nắm vững và thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ khối phố theo Quy định 1432-QĐ/TU, ngày 22-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo khối phố triển khai thực hiện toàn diện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo nghị quyết của Chi bộ và của Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên nhân dân trong khối phố hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, xây dựng khối phố văn hóa, văn minh.

Hai là, đề ra nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quy tụ đoàn kết trong tập thể chi bộ; tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đảng viên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, chú ý đến những quần chúng ưu tú trong đội ngũ trí thức, giáo viên, sinh viên, học sinh, cán bộ khối phố. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, giữ vững nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên.

Bốn là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, coi trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể theo tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Tập trung lãnh đạo Tổ Dân phố, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị văn minh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; chăm lo quyền lợi của đoàn viên, hội viên. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước ở khối phố.

Năm là, xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ và xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm trong chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.

Tác giả: Nguyễn Khánh

Nguồn tin: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


THĂM DÒ Ý KIẾN


Bạn cảm thấy trang web của chúng tôi như thế nào?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy trang web của chúng tôi như thế nào?

Đẹp
 
50%
5 Phiếu
Rất đẹp
 
30%
3 Phiếu
Bình thường
 
20%
2 Phiếu
Xấu
 
0%
0 Phiếu
Tổng cộng: 10 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN TIÊN KỲ - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Thị Trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập