Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Thủ tục giải quyết tố cáo
2 Thủ tục tiếp công dân
3 Thủ tục xử lý đơn
4 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
5 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
6 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
7 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
8 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
9 Thủ tục chứng thực di chúc
10 Thủ tục Đăng ký bổ sung hộ tịch
11 Thủ tục Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ
12 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
14 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
15 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
16 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
17 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
18 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.
19 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
20 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân
21 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
22 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
23 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
24 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
25 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
26 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
27 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
28 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
29 Thủ tục Đăng ký giám hộ
30 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo
31 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
32 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
33 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã
34 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
35 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH
36 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ
37 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH
38 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ
39 THỦ TỤC CHA NHẬN CON

THÔNG BÁO


THĂM DÒ Ý KIẾN


Bạn cảm thấy trang web của chúng tôi như thế nào?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy trang web của chúng tôi như thế nào?

Đẹp
 
50%
5 Phiếu
Rất đẹp
 
30%
3 Phiếu
Bình thường
 
20%
2 Phiếu
Xấu
 
0%
0 Phiếu
Tổng cộng: 10 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN TIÊN KỲ - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Thị Trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập