Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CHI TIẾT TIN

TẬP TRUNG CHĂM LO XÂY DỰNG PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Thị trấn Tiên Kỳ có diện tích tự nhiên 8,28km2, dân số 1.950 hộ, 8200 nhân khẩu được chia thành 6 thôn, 2 khối phố, 49 tổ đoàn kết. Nhân dân sống chủ yếu làm nông nghiệp chiếm 80% dân số. 20% là sản xuất dịch vụ công nghiệp, thương nghiệp và cán bộ công nhân viên chức nhà nước.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong những năm qua tuy gặp không ít khó khăn, tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài nhưng có sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của Công đoàn thị trấn và sự phối hợp giữa Hội khuyến học với mặt trận các đoàn thể, sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ và nhân dân trong công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị trấn tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ được tham gia học tập đã đạt nhiều kết quả góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục tại địa phương ngày càng phát triển.


Hội khuyến học thị trấn Tiên Kỳ được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004 đến nay đã được 18 năm. Ngay sau khi Đại hội lần thứ IV (3/2017) khuyến học đã tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo về củng cố phát triển tổ chức Hội ở các thôn. khối phố tộc họ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân hướng ứng phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giúp đỡ con em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được học tập, khen thưởng các em có thành tích cao trong học tập, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục trên địa thị trấn; các thôn, khối phố, tộc họ, trường học, cơ quan các tôn giáo được thành lập chi hội khuyến học. Hiện nay toàn thị trấn có 22 chi hội với tổng số 1.980 hội viên, đạt 24,1% dân số,. Việc phát triển tổ chức Hội từ thị trấn đến thôn, khối phố, dòng tộc các tôn giáo đã góp phần mở rộng đối tượng tuyên truyền về chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng Xã hội học tập, tạo thành phong trào quần chúng chăm lo sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện nói chung và thị trấn Tiên Kỳ nói riêng.

Thực hiện Quyết định số 489/TTg ngày 08/4/2020 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và quyết định số 387/TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022 phê duyệt chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời “gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập” và QĐ số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ Tướng chính phủ về phê duyệt chương trình xây dựng mô hình Cộng đồng học tập giai đoạn 2021-2030.

Trong những năm qua 03 trường học Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở luôn dẫn đầu về chất lượng dạy và học của huyện và luôn giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia; công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm chỉ đạo thực hiện từ thị trấn đến các thôn, khối phố; Hằng năm các chi hội khuyến học tổ chức phát thưởng để động viên con em vươn lên trong học tập với số tiền trên 200 triệu đồng; Hội Khuyến học thị trấn cùng Công đoàn và Mặt trận các đoàn thể đóng góp trên 14 triệu đồng tuyên dương khen thưởng cho học sinh, giáo viên thi đạt giải cấp tỉnh, cấp huyện và trao 03 xuất học bổng mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, con em đoàn viên Công đoàn thị trấn và nhận đỡ đầu 04 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện phong trào xây dựng gia đình học tập gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa. Hằng năm, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận các đoàn thể thị trấn; Hội Khuyến học thị trấn đã phát động đến từng hộ, từng tổ đoàn kết, tộc họ, các tôn giáo và các khu dân cư đăng ký xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, kết quả đăng ký đạt từ 95% số hộ trở lên. Cuối năm được công nhận từ 95% trở lên. Nhiều tộc họ đã đạt danh hiệu dòng học học tập trên 15 năm và xây dựng được quỹ khuyến tài, khuyến học hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học giỏi, hàng năm tổ chức phát thưởng vào dịp ngày Quốc tế thiếu nhi với số tiền trên 10 triệu đồng; điển hình Tộc Thái Viết hằng năm phát thưởng cho con em trong tộc trên 12 triệu đồng.

Công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn thị trấn Tiên Kỳ đã hỗ trợ, giúp cho nhiều học sinh khó khăn có điều kiện vươn lên, học tập thành tài; Phong trào xây dựng Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tạo sự chuyển biến nhận thức về học tập suốt đời trong cán bộ và nhân dân thị trấn.

Từ xa xưa các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống đó đã được hình thành  hun đúc và phát triển  trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Trong tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người từng nói tự học và vô cùng…, thế giới tiến bộ không ngừng ai không học là lùi lại. Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi…Ngày nay giáo dục được xác định là quốc sách hàng đầu đó là quan điểm nhất quán trong đường lối, chủ trương, chính sách  của Đảng và Nhà nước ta.

Thấm nhuần quan điểm đó, trong những năm qua cùng với những thành tựu  trong phát triển KT-XH, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Tiên Kỳ luôn quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, đặt ngang tầm với nhiệm vụ phát triển kinh tế và được xác định rõ giáo dục phát triển  thì mới nâng cao được dân trí, đào tạo được nguồn nhân lực, nhân tài để phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thuận

Nguồn tin: ĐUV, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tiên Kỳ

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


THĂM DÒ Ý KIẾN


Bạn cảm thấy trang web của chúng tôi như thế nào?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy trang web của chúng tôi như thế nào?

Đẹp
 
57.1%
4 Phiếu
Rất đẹp
 
28.6%
2 Phiếu
Bình thường
 
14.3%
1 Phiếu
Xấu
 
0%
0 Phiếu
Tổng cộng: 7 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN TIÊN KỲ - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Thị Trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập